CiU de Montseny fa al·legacions al projecte de pavimentació del Camí de Sant Marçal

El grup municipal de CiU de Montseny ha presentat al·legacions a la segona fase del projecte d’arranjament i pavimentació del camí de connexió de les carreteres BV-5301 amb BV-5114, el Camí de Sant Marçal. El projecte es va aprovar el 13 d’octubre d’aquest any en Ple amb un pressupost d’execució de 257.664,96 euros amb el vot favorable de l’equip de govern i contrari de CiU.

El projecte aprovat contempla asfaltar el tram entre la font de les Nàiades fins a la carretera de Santa Fe del Camí de Sant Marçal, a la zona de la Taula dels Tres Bisbes. És en aquest punt on es preveu arranjar i pavimentar amb asfalt el camí existent, a excepció de la zona de la font on neix el riu Tordera, on es contempla l’arranjament amb una capa de sauló.

Les al·legacions de CiU, explica la formació, pretenen “replantejar la pavimentació massiva amb asfalt i incorporar opcions alterna- tives i respectuoses amb el medi ambient”.  També plantegen revisar la idoneïtat del traçat del camí on presenta pendents força pronunciades, d’entre el 8 i el 12 per cent, per millorar la seguretat en la circulació dels vehicles, així com avaluar de manera puntual algun nou traçat amb pendent més suau i incorporar algun espai de frenada o aturada en punts del tram on els vehicles puguin tenir problemes de circulació o seguretat en situacions climatològiques adverses.

CiU també ha remarcat que el projecte no inclou cap senyalització, ni tanques de seguretat vial, ni informació a persones i vehicles que utilitzin aquest camí. Al·lega, a més, que abans de fer l’obra l’Ajuntament de Montseny ha de disposar dels permisos corresponents del servei de Parcs de la Diputació i de la Generalitat,  “en el ben entès que el naixement del riu Tordera, i tot l’entorn en sí, té un alt valor paisatgístic i és el naixement d’una conca fluvial”.  Pel grup municipal de CiU, “el projecte és millorable i no ofereix propostes diferenciadores i sensibles a l’entorn natural de Sant de Marçal”, situat al bell mig del Parc Natural del Montseny, declarat reserva de la biosfera per part de la UNESCO.

Etiquetes:
%d bloggers like this: