Elaboren un estudi d’eficiència energètica a les escoles Granés i Corbella de Cardedeu

El vicepresident tercer de la Diputació, Josep Llobet, ha lliurat a l’alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila,  l’estudi de millora energètica de les escoles Ramon Macip-Dolors Granés i Germans Corbella, que ha elaborat el Servei d’Equipaments i Espai Públic (SEEP). L’objectiu del document era oferir al Consistori una anàlisi tècnica rigorosa sobre el consum energètic, les emissions de CO2 i el confort dels usuaris de l’escola, a més de procurar una proposta de millores. 

L’estudi presentat analitza la facturació energètica de l’equipament i els diferents equips consumidors d’energia dels quals disposa cada centre (calderes, climatitzadors, llumeneres, ordenadors i altres equips). També es quantifiquen les pèrdues d’energia segons la solució constructiva de l’edifici i els seus sistemes d’insta·lacions. A partir d’aquest anàlisi, es plantegen propostes per  reduir fins a un 50 per cent el consum energètic i fins el 45-35 per cent de les emissions de CO2 d’aquests equipaments, al mateix temps que s’augmenta el confort dels seus usuaris.

 Segons l’Ajuntament, amb aquest estudi “es permetrà conèixer de forma rigorosa les implicacions, els costos d’execució, els terminis i les despeses de manteniment posterior per poder decidir de forma raonada la seva conveniència i viabilitat”. La demanda d’aquests estudis per part de l’Ajuntament de Cardedeu s’emmarca en la línia de la millora de l’eficiència dels seus equipaments i en la optimització dels recursos municipals.

Anuncis
Etiquetes:
%d bloggers like this: