Palau obre una partida al Pressupost de 2012 per afavorir la implantació de noves empreses

El Ple de Santa Maria de Palautordera ha aprovat el Pressupost 2012 amb els vots a favor de l’equip de govern (CiU, PP i GdP) i amb els vots en contra del PSC i la CUP.  El regidor d’Hisenda, Antoni Ayala, va ser l’encarregat de fer l’exposició dels comptes de l’Ajuntament per aquest any i va assenyalar que el Pressupost s’havia redactat en base a tres condicions.

La primera de les consideracions, va dir Ayala, és l’equilibri perquè “totes les despeses s’han pressupostat a l’alça” i va explicar que les partides que s’havien rebaixat era perquè existia un estudi al darrere que garantia que es podrà assolir l’objectiu.   El manteniment de la despesa en serveis socials va ser la segona condició que va explicar el d’Hisenda i va fer referència a la situació actual de crisi i a la necessitat d’ajudar a les famílies del municipi que estan passant per un moment econòmic molt complicat. I el tercer criteri que defineix el Pressupost és  que, l’actual equip de govern ha decidit que els ingressos provinents de l’abocador es compatibilitxin com a ingressos extraordinaris. En aquest sentit, Ayala va assenyalar que un 89,9 per cent dels ingressos de CESPA es destinaran a inversió i que, la resta s’utilitzaran per pagar despesa corrent.

Pel que fa als ingressos, el regidor d’Hisenda va assenyalar que, aquest 2012, s’han vist reduïts en un 7,45 per cent respecte el 2011 i que la xifra prevista és de 7.878.689,01 euros. En aquest capitol, cal destacar els 130.000 euros més que es recaptaran d’IBI; la reducció de l’aportació de la Generalitat pels Plans d’Ocupació; la reducció de 100.000 euros dels ingressos de l’abocador respecte l’any anterior; i els 160.000 euros del PUOSC que ha de rebre l’Ajuntament per les obres del Torrent del Virigili.  Del capítol de  despesa, Ayala va exposar que la despesa en personal es redueix en 173.000 euros; que aquest 2012 hi ha cinc préstecs que s’amortitzen; en aquest capítol també hi està comptabilitzada els 350.000 euros que ha de pagar l’Ajuntament per una expropiació del Virigili; i l’augment en les subvencions per a serveis socials.

Finalment, en l’apartat d’inversions, entre les més destacades hi ha la creació d’una bossa de 50.000 euros destinada a l’ajuda de creació de noves empreses al municipi. Un punt que va ser molt discutut durant la sessió plenària, ja que el regidor de la CUP, Jordi Pueyo, que va dir que “no serveix de res donar diners a empreses i abaixar els impostos” i va afegir que “subvencionar les empreses o les associacions de botiguers és una mesura que en aquest context no té cap utilitat” perquè la gent del carrer no té diners, va argumentar Pueyo.  En aquesta direcció també es va pronunciar el regidor del PSC, Francisco Camacho, que va dir que “no estem d’acord amb la subvenció de 50.000 euros per a la creació d’ empreses” i va criticar dient que “l’Ajuntament no es pot dedicar a fer de ministeri d’Indústria”.

Altres inversions destacades són les obres d’urbanització que es faran al Torrent del Virigili, a Can Barceló o al Pla de Can Sala. Ayala també va explicar que, malgrat la Generalitat no aporti res per als Plans d’Ocupació, l’Ajuntament té previst destinar-hi 47.000 euros, que sortiran dels diners que paga CESPA a l’Ajuntament. Una mesura que els regidors de l’oposició van considerar insuficients.

Anuncis
Etiquetes:
%d bloggers like this: