Els regidors d’ERC i ICV d’Hostalric donen suport, per primera vegada, al Pressupost

El Ple d’Hostalric va aprovar per unanimitat el Pressupost per aquest 2012. Com a fet insòlit, ja que no s’havia produït en cap legislatura, els dos grups de l’oposició, ERC i ICV, van votar favorablement, aquest dilluns 6 de febrer, a l’exercici pressupostari presentat per l’equip de govern de CiU i PSC.

Tanmateix, en aquesta ocasió, el regidor d’ERC, Lluís Tubau, en la seva explicació del vot, va reconèixer públicament l’esforç realitzat per l’equip de govern en  redactar un Pressupost més consensuat amb els grups de l’oposició i també en va destacar l’esforç social i el pas endavant que han realitzat en incorporar als comptes la participació ciutadana, ja que el Pressupost compta amb 25.000 euros perquè siguin els veïns els que en decideixin el seu destí. Tubau va concloure el seu discurs dient que “donats els canvis que s’han produït, ERC votarà a favor del Pressupost”.

Per la seva banda, el regidor d’ICV, Francisco Andrés Martínez, es va afegir a l’exposció de Tubau i va posar de manifest les trobades mantingudes entre l’equip de govern i els grups de l’oposició per debatre els comptes, així com també “veig una predisposició de l’equip de govern de parlar, de discutir i d’arribar a acords”, va tancar Martínez.  Abans, però, dels torns de paraula, va ser el regidor d’Hisenda, Ferran Bonjoch, l’encarregat d’exposar els punts més rellevants del Pressupost 2012. En aquest sentit, Bonjoch va .explicar que el Pressupost d’Hostalric per aquest any ascendeix a la xifra de 4.003.727 euros i que es tracta d’un exercici econòmic “de contenció i que preveu molt poca inversió”.

Així doncs, en el capítol d’inversions es preveu una partida de 600.000 euros en què, el 80 per cent anirà destinat a finançar les obres d’intervenció del castell d’Hostalric, concretament, s’han pressupostat 540.000 euros i 40.000 euros més per la direcció de l’obra. La quantitat restant, 20.000 euros, entren dins el Pla de Barris i aniran destinats a la rehabilitació de façanes.

Pel que fa a la despesa corrent, el regidor d’Hisenda va explicar que es preveu una despesa de de 728.000 euros, una xifra inferior a la que s’havia pressupostat en anys anteriors, va dir Bonjoch. Dins aquesta partida es contemplen les reparacions de carrers, els serveis externs que contracte l’Ajuntament, el consum de combustibles, entre altres. Bonjoch també va explicar que l’estalvi brut del Consistori és de 587.000 euros i que, d’aquests diners, se’ls hi han de restar els 410.000 euros d’amortització de crèdits, entre altres conceptes i va dir que l’estalvi net resultant s’ha repartit en diferents partides. Així, 15.000 euros van a inversió; 72.000 euros a la gespa del camp de futbol; 50.000 a la redacció del Planejament Urbanístic; i, finalment, 40.000 euros a la direcció d l’obra del castell.

Finalment, Bonjoch va detallar com es repartirien els 25.00 euros que l’equip de govern ha previst per a la participació ciutadana, una proposta que es va aprovar amb una moció presentada per ERC a l’últim Ple i que va comptar amb el suport de tots els grups. En aquest cas, 15.000 euros estan previstos per altres obres d’inversió que hauran de decidir els ciutadans; 6.000 euros per activitats culturals i juvenils; i 9.000 euros per l’arrenjament de la via pública.

Anuncis
Etiquetes:
%d bloggers like this: