Campins, Fogars de Montclús i Montseny reciclen menys el 2011 que en anys anteriors

Els Ajuntaments de Campins, Fogars de Montclús i Montseny han donat a conèixer les dades de recollida d’escombraries del 2011 del conjunt dels tres municipis. Unes xifres que indiquen que la seva població, si bé en tot l’any passat va reduir en un 4 per cent la brossa generada, no va millorar les dades de recollida selectiva, que van disminuir en un 1 per cent.  De mitjana, al 2011, els ciutadans dels tres municipis han produït 1,76 quilos de residus per persona al dia, el que representa fins a 763 tones de residus anuals. La recollida selectiva representava, el 2010, un 54,7 per cent del total, mentre que al 2011 aquesta s’ha situat en el 53,8 per cent. Això comporta, han assegurat els Consistoris, que “valoritzem menys els nostres residus i portem més tones a l’abocador de Santa Maria de Palautordera”.

A més, la xifra és especialment negativa si es té en compte que el 2006, any en què es va posar en marxa aquest sistema de recollida, el percentatge de selecció va ser del 65 per cent, molt per sobre de l’actual. Davant aquest fet els ajuntaments han recordat la importància de fer la recollida selectiva i la necessària col·laboració de la ciutadania per a aconseguir incrementar-ne el percentatge.

D’altra banda, els ajuntaments de Campins, Fogars de Montclús i de Montseny han recordat la importància de respectar els contenidors i el seu entorn, de dipositar les deixalles amb la bossa ben tancada i els residus de les diverses fraccions cadascun al seu contenidor corrsponent. Els Consistoris respectius també han fet incís en què els electrodomèstics, mobles, voluminosos o residus que no disposin de contenidor específic al municipi s’han de portar a la deixalleria.

Etiquetes:
%d bloggers like this: