Vilalba aprova el pressupost amb la Casa de la Vila de principal inversió

L’Ajuntament de Vilalba Sasserra va aprovar dimarts en Ple el pressupost del municipi per aquest 2012. Els comptes reserven fins a 418.998,91 euros per a inversions al municipi dels quals, la partida més elevada, de 295,608 euros, es dedicarà a l’ampliació de la Casa de la Vila. La segona de les inversions significatives prevista per aquest any fa referència al projecte i estudi d’urbanització de la zona industrial. El total de pressupost, incloses les despeses de personal, despeses corrents i transferències, arriba als  906.069,20 euros.  En aquest sentit, el capítol de despeses de personal puja a 230.721,38 euros, uns 62.000 euros més que l’any passat degut a què la llar d’infants ha passat a ser de gestió municipal.

Les despeses de béns corrents i de serveis seran de 223.148,91 euros, inferiors al 2011 i les transferències corrents es mantindran en 13.000 euros com l’any passat. Pel què fa als ingressos, 172.850 euros seran amb impostos directes, mentre que amb taxes i altres ingressos es recaptaran 245.767 euros, quan l’any passat van ser de 116.174,88 euros. Aquest augment, ha explicat l’alcalde, és degut a les taxes del servei de la llar d’infants, la Vilalbike, els guals i uns 86.000 euros de les quotes urbanístiques del sector industrial de la UA-4.

Anuncis
Etiquetes: ,
%d bloggers like this: