Una seixantena de persones demanen parcel·la als horts públics de Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni ha rebut una seixantena de sol·licituds per disposar d’una parcel·la d’horta pública al polígon Molí de les Planes, a la zona verda paral·lela a la Tordera. Després de revisar la documentació presentada pels sol·licitants, l’Ajuntament farà públic aquesta setmana, a través del tauler d’anuncis i de la pàgina web municipal, el llistat provisional de persones admeses i excloses i donarà un termini de 10 dies per presentar al·legacions. Així, el 16 de març es publicarà el llistat definitiu de sol·licituds admeses i el dilluns 19 de març, a les 12 del migdia, es procedirà a fer el sorteig per a les adjudicacions a la sala de plens de l’Ajuntament.

Tal i com s’estableix a les bases del concurs, en primer lloc s’adjudicaran les sol·licituds que hagin fet els antics hortolans de la zona i, posteriorment, es designaran els adjudicataris del torn reservat a persones amb necessitats econòmiques o socials. Finalment es farà un sorteig per acabar de repartir les parcel·les entre la resta de sol·licitants. Els que, passat el sorteig, no hagin pogut aconseguir un tros, passaran a formar part d’una llista d’espera i podran accedir a les parcel·les que vagin quedant lliures per renúncies o altres causes. Finalment, el 26 de març, a les 6 de la tarda, es farà l’acte de lliurament de les llicències i les claus a la sala d’actes de la Rectoria Vella. Així, a partir del 27 de març, els hortolans que hagin aconseguit plaça podran ocupar, ja, les seves parcel·les.

El parc d’horta del polígon Molí de les Planes està format per 49 parcel·les de mides diverses (entre 59 i 120 metres quadrats), distribuïdes en dos sectors.  A cadascuna de les parcel·les hi ha una presa d’aigua amb comptador, un compostador, un bidó gran per a l’emmagatzematge d’aigua i un recolzador de canyes. Cada parcel·la també té assignat un armari d’eines en un dels dos edificis comunitaris.  L’obra quedarà acabada aquesta setmana, i durant els propers dies es llauraran els terrenys perquè els hortolans es trobin la terra en unes millors condicions.

Anuncis
Etiquetes:
%d bloggers like this: