Sant Celoni no haurà de recórrer a crèdits de l’Estat perquè porta els pagaments al dia

L’Ajuntament de Sant Celoni ha anunciat que no haurà de recórrer als crèdits que ha fixat l’Estat perquè els governs municipals puguin fer front als seus pagaments perquè, segons l’alcalde, Joan Castaño, “no té pendent de pagament cap obligació anterior a l’any 2012 que tingui la consideració de vençuda, líquida i exigible, pel qual motiu no és necessària l’elaboració de cap Pla d’Ajust, ni tampoc té cap necessitat d’accedir a  l’endeutament previst al Reial Decret Llei 4/2012”. D’aquesta manera, el govern de Sant Celoni no haurà de recórrer a una mesura pensada per cancel·lar els deutes de les entitats locals pendents de pagament  generats amb anterioritat a l’1 de gener de 2012, mitjançant l’autorització d’un operació de crèdit específica.

L’alcalde ha assenyalat que això ha estat possible gràcies a la política de contenció pressupostària i compromís en el pagament als proveïdors. Malgrat la situació financera de l’Ajuntament i l’endeutament municipal, l’alcalde s’ha compromès a continuar fent el pagament als proveïdors dins dels límits legals. Tanmateix, el regidor d’Economia, Manel Bueno, ha remarcat que “cal tenir en compte que l’endeutament ha augmentat en més d’un 50 per cent de 2007 a 2010” i aquesta realitat té “una traducció directa en la capacitat de despesa de l’Ajuntament”.

L’alcalde, d’altra banda, ha fet incís en què els ajuntaments s’han d’enfrontar a una dificultat addicional: la de les despeses pendents d’abonar per part d’altres administracions que l’Ajuntament ha d’avançar. En aquest aspecte, ha aportat les dades de les factures pendents d’abonar per part de la Generalitat, que a data actual, sumen 1.674.786,28 d’euros, és a dir, “al voltant del 10 per cent del pressupost municipal, una quantitat molt notòria”. Unes despeses que “en alguns casos en pot arribar comprometre la liquiditat”.  Per evitar “tensions de caixa” i falta de liquiditat a l’Ajuntament, l’equip de govern ha dissenyat mesures d’estalvi en la gestió de totes les àrees. Castaño també ha destacat que l’impagament de factures per part de l’administració conduiria a “situacions dramàtiques” que el govern municipal no acceptaria i considera prioritari avançar els pagaments que no fan les altres administracions “fins que es pugui”.

Anuncis
Etiquetes: ,
%d bloggers like this: