Els veïns d’Hostalric s’oposen a la construcció de la nova ronda que preveu el Pla General

L’oposició dels veïns d’Hostalric a la construcció de la nova ronda és una de les conclusions més clares que es van poder extreure de la sessió de debat del POUM que es va celebrar dimecres al Serafí Pitarra. Una setantena de ciutadans van participar en aquesta jornada de discussió en la que quasi tots els participants van mostrar el seu desacord en la construcció d’una nova carretera a Hostalric considerant que l’avinguda Coronel Estrada i la C-35, al seu pas per la vila, ja són suficients vies de comunicació. A més, els veïns creuen, que la nova ronda que es preveu, dividiria el territori i malmetria i obligaria a fer  desaparèixer les hortes existents a la Rabassa i que es poden veure passant per la C-35. I algun dels grups de discussió també van coincidir en què no hi ha un estudi del nivell de la circulació que absorbiria aquesta nova via.

El tema de l’habitatge també va ser dels més discutits durant la sessió. La major part dels veïns també van coincidir en el fet que consideren que la millor opció no és la de construir noves vivendres, sinó d’ocupar les existents, sobretot al nucli antic de la vila. En aquest sentit, algun dels grups de treball va plantejar la idea que els habitatges d’aquesta part del municipi es puguin dividir en vivendes de 125 metres quadrats i no de 100 tal i com es planteja al POUM.

En el temps de les conclusions, els veïns van posar de manifest altres qüestions que els preocupen respecte el nou planejament urbanístic presentat a l’avanç com ara la Domus Sent Soví de la que van dir que no se’ls hi havia facilitat prou informació; va sorgir, novament, el tema de la deixalleria i alguns veïns van reobrir el debat de si utilitzar la de Massanes o construir-ne una per Hostalric;i també algun dels grups va formular la idea de no construir una nova escola al municipi, sinó de conservar i mantenir la que ja existeix i no canviar-la d’ubicació.

Satisfets de com havia transcurregut la jornada de debat i discussió, els veïns van demanar si havia la possibilitat de repetir la sessió perquè, en aquesta ocasió, fos l’equip redactor del POUM el que donés resposta a les qüestions que es van posar sobre la taula. En aquest sentit, l’alcalde, Josep Antoni Frias, va assenyalar que podria ser interessant repetir la trobada si els veïns així ho consideraven oportú. A més, va recordar que tots els ciutadans que desitgin més informació o discutir temes de caire personal, es poden posar en contacte amb els arquitectes del projecte per parlar-ne.

Anuncis
Etiquetes: ,
%d bloggers like this: