Sant Celoni vol aixecar el veto a obrir oficines al centre i permetre locals de fins a 800 m2

L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, ha anunciat que l’equip de govern proposarà al Ple una modificació del Pla General i de les ordenances que permeti afavorir la instal·lació de noves activitats econòmiques a Sant Celoni. En aquest sentit, l’alcalde ha assegurat que la intenció de la iniciativa és “afavorir l’establiment d’activitats econòmiques, siguin comercials o administratives, en la zona centre de la vila” i eliminar les barreres que fins ara existien a l’establiment de determinats tipus d’activitats econòmiques, com les que impedien l’establiment d’oficines amb usos administratius a determinats metres de distància d’una altra oficina amb els mateixos usos. Una situació que, per Castaño, comporta un estancament de l’economia local i, en conseqüència, “barreres a la creació de nous llocs de treball”. “Això s’ha de corregir”, ha assegurat.

Fins a la data, el Pla especial d’usos establia que no es podien instal·lar noves oficines que no es dediquessin al comerç, com puguin ser entitats bancàries o despatxos, o ho havien de fer a una distància de les ja existents que, a efectes pràctics, ho feia impossible. Segons el govern actualment hi ha demanda per obrir aquest tipus d’activitats econòmiques i seria absurd no donar-los l’oportunitat de fer-ho i mantenir els locals buits.

Així, a la proposta de modificació puntual del Pla General que plantejarà l’equip de govern al Ple s’eliminaran totes les restriccions a excepció dels usos d’habitatge i d’aparcament en planta baixa per a la zona centre. Fins ara, ha explicat Castaño, el Pla especial d’usos ha provocat un fre al desenvolupament de la vila per a determinades activitats del sector serveis que no es poden establir als carrers del centre “perquè no compleixen les distàncies mínimes amb altres establiments ja existents amb caràcter administratiu”. Una situació que ha descrit com a “negativa per a tot el centre comercial de la vila”. Actualment, ha assenyalat, alguns dels locals dels carrers del centre “i que podrien ser ocupats, estan buits” trencant amb la continuïtat comercial i oferint “una imatge poc atractiva i dinàmica d’aquest espai comercial a cel obert que hem de potenciar”. A més, ha remarcat l’alcalde, la situació comporta un perjudici als propietaris dels locals en planta baixa, que veuen limitades les possibilitats de treure rendiment econòmic als seus locals.

La modificació té la finalitat d’eliminar les restriccions per implantar nous establiments tant des de l’àmbit de l’activitat com per atorgar les llicències. L’únic condicionant que es vol mantenir, afirma, és que “no produeixin conflictes de mobilitat a la trama consolidada i l’exigència de mantenir la tipologia edificatòria de cases de poble” que caracteritza Sant Celoni. La simplificació administrativa serà una altra de les grans apostes del govern i els nous comerços podran començar la seva activitat, si s’aprova la iniciativa al Ple, el mateix dia que presentin la documentació a l’Ajuntament.

També es proposarà acabar amb els límits que estableix el Pla General per a les superfícies comercials i que estableix que a la zona centre han de ser d’un màxim de 200 metres quadrats de superfície construïda i un mínim de 10 metres quadrats de superfície de venda. Segons el govern municipal, els tècnics de l’Ajuntament han fet un estudi de la parcel·lació existent que ha permès concloure que s’hauria d’eliminar la superfície mínima fixada per als comerços i que la màxima es podria establir en 800 metres quadrats de superfície de venda. “Això no implica que els comerços hagin d’assolir forçosament aquesta dimensió” ha puntualitzat Castaño, “sinó simplement que s’elimina el llindar mínim i s’augmenta el màxim perquè si algun negoci vol instal·lar-se al municipi, no es trobi amb la negativa de l’administració per no complir uns límits mínims i màxims que no semblen justificables” amb l’actual situació econòmica.

Anuncis
Etiquetes:
%d bloggers like this: