Gualba demanarà ajuts europeus del FEDER per rehabilitar Can Figueres

L’Ajuntament de Gualba va aprovar dimarts en Ple demanar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la inclusió del projecte ‘Gualba viu el poble amb tot el seu encant’ al programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013. Amb aquesta petició, Gualba vol tenir accés a ajuts europeus per rehabilitar aquesta emblemàtica masia del municipi perquè esdevingui un referent dinamitzador del  turisme i l’activitat econòmica. L’Ajunta- ment ja havia fet aquesta petició a la passada convocatòria, però el projecte no va ser incorporat.

La iniciativa va comptar amb el vot favorable de tots els representants polítics al Consistori, que també van donar el seu suport a l’adhesió de Gualba al Pla extraordinari d’assistència financera local. Aquest Pla fa referència al conveni entre la Generalitat , les Diputacions, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera local, derivades de deutes justificats prèviament pels ens locals que han esdevingut reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que resulten pendents de pagament en l’actualitat. En el cas de Gualba, el municipi sol·licita un pagament per un import de 146.940 euros a compte dels crèdits que l’Ajuntament té enfront la Generalitat.

Finalment, al Ple també es va donar compte de la relació d’obligacions de pagament trameses al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques en compliment del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals. Un import que suposa 146.555,96 euros i que, segons l’alcalde, Marc Uriach, “coincideix pràcticament amb el que ens han de donar”.

Anuncis
Etiquetes:
%d bloggers like this: