Vallgorguina canvia els Estatuts del Consell de la Gent Gran

L’Ajuntament de Vallgorguina ha modificat, en Ple, els Estatuts del Consell de la Gent Gran. Aquests fixen que l’ens estarà integrat per persones nomenades per l’alcalde de l’Ajuntament a proposta de les entitats de Gent Gran del municipi. L’alcalde haurà de donar compte al Ple dels nomenaments i cessaments de membres del Consell de la Gent Gran de Vallgorguina.  La presidència del Consell de la Gent Gran recau en l’alcalde, tot i que la podrà delegar si és precís. La vicepresidència l’ostentarà el regidor de Benestar Social. Cada grup municipal del consistori designarà un vocal i cada entitat de gent gran legalment constituïda proposarà un representant i un suplent, que seran nomenats per l’alcalde a proposta seva. També assistirà a les reunions del Consell un secretari nomenat per l’alcalde amb veu però sense vot entre el personal de l’Ajuntament.

A Vallgorguina l’entitat que engloba a les persones grans del municipi és l’associació del Caliu el Dolmen, que disposa d’un local propi a la plaça de la Vila. La presidenta de l’entitat és la Montserrat Cervera i el seu secretari és Lluís Domingo.  El Casal de gent gran el Caliu el Dolmen està obert des de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre.

Anuncis
Etiquetes:
%d bloggers like this: