Opinió.- El pintor celoní Bernat Martorell (1)

Nascut a Sant Celoni, pels voltants de l’any 1400 -els historiadors no es posen d’acord en la data per falta de documents fefaents-, fill de Pere Martorell, carnisser establert a aquesta vila, Bernat Martorell és reconegut com un dels pintors més importants del gòtic català de la última època, ja amb influencies del gòtic flamenc, i amb obra escampada per diversos museus del món de reconegut prestigi. Però, paradoxes de la història -i de la vida, com sol passar- poc conegut pel gruix dels baixmontsenyencs. És cert que Sant Celoni li dedicà un carrer els anys 70 del segle passat, que a la mateixa dècada es publicà un llibre biogràfic guanyador del Premi Sant Celoni d’història local (Molero) i més tard un altre el 1985 (Alcolea) i que últimament se li ha dedicat una sala polivalent construïda en el conjunt arquitectònic de Can Ramis (sense que a hores d’ara cap placa amb el seu nom ho indiqui). Però Bernat Martorell és més transcendent, ultrapassa els límits de Sant Celoni.

 Bernat Martorell, fill de Sant Celoni, va més enllà en la seva projecció al Baix Montseny. El seu pare, abans d’establir-se a Sant Celoni, passà per Santa Maria de Palautordera i el seu llinatge prové del mas Martorell de Sant Esteve de Palautordera, segons explica M. Raquel Martori que ha estudiat documentació del mas Martorell, encara existent, i que dedueix que l’avi del pintor Bernat Martorell, una vegada demanada i obtinguda la legítima, abandonà la casa pairal i s’establí pel seu compte a Santa Maria de Palautordera. Per aquest motiu Òmnium Cultural del Baix Montseny creu que és necessari -i moralment obligatori- donar a conèixer Bernat Martorell a nivell popular en tot l’àmbit del Baix Montseny. Amb aquest fi està programant tot un seguit d’accions i activitats -que forçosament necessitaran la col·laboració d’altres entitats i particulars- que es pretén que es prolonguin en el temps.

 Aquest no és un article sobre Bernat Martorell: no estic preparat per una tasca d’investigació com la que requeriria. Aquest és un article planer, periodístic, introductori d’uns altres molt ben documentats i que han suposat un gran esforç i dedicació al seu autor l’Esteve Rodoreda i Fiol, que es publicaran a L’Actualitat del Baix Montseny setmanalment i que no són solsament biogràfics ni d’exposició de l’obra del pintor sinó també del context en que es va  crear, tant local com català, de la documentació notarial existent, de les capelles i els comitents, de l’època en què va viure i sobre tot el seu context pictòric. I també és un article introductori, anunci de les moltes altres activitats de divulgació de la figura del pintor celoní Bernat Martorell que Òmnium Cultural del Baix Montseny està preparant per portar a terme a tota la nostra comarca, algunes amb voluntat de permanència.

 És del tot necessari que tenint antics vilatans i baixmontsenyencs de tanta vàlua com Bernat Martorell es doni a conèixer la seva figura, la seva personalitat, la seva obra. També la d’altres que ara romanen en l’oblit i del que cal que en siguin alliberats./ Ferran Catarineu Prat

Anuncis
Etiquetes: ,
%d bloggers like this: