Augmenten un 17 per cent les aportacions a la deixalleria de Cardedeu

L’Ajuntament de Cardedeu ha afirmat que el 2011 la deixalleria municipal ha rebut fins a 122,726 tones més que l’any 2010, el que representa, en un any, un increment del 17 per cent de l’ús de la deixalleria. Les aportacions fetes aquest any pels usuaris han arribat a les 824,24 tones de runes, fustes, restes de podes, ferralles, voluminosos i altres deixalles.  En total, la deixalleria ha arribat a 9.764 usuaris el 2011 i les fraccions més aportades han estat runa (312,66 tones), voluminosos (187,96 tones) i fusta (157,60 tones). L’Ajuntament també ha assenyalat que al llarg de l’any els cardedeuencs han reciclat en major mesura que el 2010 i fins a un 37,15 per cent de les escombraries generades al municipi s’han dipositat a contenidors de recollida selectiva, sigui paper, envasos, vidre i matèria orgànica. En el cas del paper i cartró comercials, la recollida s’ha fet porta a porta per al seu posterior reciclatge. L’ordenança de  recollida, tractament i eliminació d’escombraries de Cardedeu fixa una bonificació del 20 per cent de la taxa en habitatges particulars pels usuaris que facin més de 5 aportacions anuals a la deixalleria.

Anuncis
Etiquetes:
%d bloggers like this: