L’ADF Montseny-Migjorn escull a Andreu Tohà com a nou president

L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Montseny-Migjorn, que agrupa els municipis de Campins, Fogars de Montclús i Montseny, ha celebrat la seva assemblea general, en la que va escollir a l’alcalde de Campins, Andreu Tohà, com a nou president de l’entitat i va incorporar a la junta a Jaume Comabosa i Jordi Zaragoza. A l’assemblea, celebrada a Mosqueroles, es van avisar als propietaris amb terrenys de més de cinc hectàrees dels tres municipis que abasta.

Segons ha assenyalat un dels membres de la junta, es va apuntar la possibilitat de reorganitzar l’ADF per fer-la més operativa i visible, especialment durant els mesos d’estiu durant les campanyes de prevenció d’incendis. També es va tractar la necessitat d’incorporar nous sistemes que permetin fer arribar més ajudes als propietaris forestals per a la neteja i sostenibilitat dels boscos, i més atenent que els termes es troben al Parc Natural del Montseny. Finalment, es va informar que ja s’ha posat en marxa, a través de les campanyes de voluntaris, la vigilància per als mesos de sequera i calor i que s’han incorporat nous materials i maquinària per al desbrossament i triturat del brancatge.

D’altra banda, l’assemblea va tractar aspectes com la necessitat de redactar plans de prevenció i manteniment de camins i marcar els punts d’aigua. L’ADF Montseny-Migjorn es va constituir oficialment el 1987 i inclou els boscos dels termes municipals de Campins, Fogars de Montclús i Montseny. Inicialment estava formada per diversos titulars de terrenys forestals juntament amb dos representants per cada ajuntament.

El seu objectiu, com la resta d’ADF d’arreu de Catalunya, és vigilar, col·laborar i actuar en la prevenció d’incendis forestals. L’assemblea es va convocar perquè el llistat de socis inicials ha patit diversos canvis, bé per venda o traspassos de finques o per canvis en els governs municipals.

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. També poden integrar-s’hi les organitzacions professionals agràries, així com les associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades a l’àmbit territorial de les ADF, el qual pot ser municipal o supramunicipal. Els interessats a constituir una ADF ho han de sol·licitar al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals. Correspon al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural assignar la qualificació d’ADFi les agrupacions s’han d’inscriure, també, al Registre de la Direcció General.

Etiquetes:
%d bloggers like this: