El Ministerio atura ara el gasoducte després de gastar 42 milions i afectar espais naturals

En plena polèmica per la despesa que ha fet els diferents governs en algunes infrastructures prescindibles o fins i tot inútils, el Ministerio de Industria acaba d’incorporar un nou exemple a aquesta llista anunciant que el gasoducte Martorell-Figueres que travessa el Baix Montseny, finalment, no arribarà a la frontera. De fet, el gasoducte morirà ara a la comarca, concretament a Hostalric, però sense que compleixi la funció per a la qual es va dissenyar, de portar gas d’Algèria al centre d’Europa.

Segons explica el Ministerio de Indústria, el motiu de la paral·lització ha estat l’anunci del govern francès de no construir l’enllaç entre Barbarain i Figueres, que havia de completar la connexió cap a Europa. El cert, però, és que al juliol del 2010 un organisme com el ERGEG, el grup consultiu sobre infrastructures elèctriques de gas de la Comissió Europea, ja va proposar una connexió a través del País Basc francès. Així, doncs, el govern gal no ha fet altra cosa que ratificar aquest plantejament de fa dos anys i invertir en la connexió a través de Biriatu-Larrau, a Euskal Herria. De fet, segons diverses entitats ecologistes que han fet el seguiment de l’obra, el govern espanyol va tirar pel dret quan “mai ha tingut l’aprovació en ferm per part del govern francès”.

El final del projecte se suma als despropòsits que ha anat acumulant des de l’inici l’obra del gasoducte Martorell-Figueres. D’entrada, el traçat per on havia de passar ja va tenir el desacord de bona part dels ajuntaments afectats, molts d’ells del Baix Montseny, que proposaven que la infrastructura anés seguint el traçat de l’autopista AP-7 per minimitzar el seu impacte ambiental. Lluny d’escoltar la demanda, el Ministerio va seguir tirant pel dret i, a com a molt, va incoprorar al projecte de traçat petites modificacions introduïdes pels consistoris per mitigar els efectes de la infrastructura.

La segona topada del gasoducte va ser amb els propietaris afectats pel pas de l’obra per les seves terres. No només perquè els propietaris van considerar que el valor de les expropiacions estaven per sota del valor real de les finques afectades sinó perquè sovint el retard en el pagament d’aquestes expropiacions ha estat denunciat, principalment, per associacions agràries. Especialment en els casos de finques han s’han vist partides per la canonada.

Però el més afectat per l’obra, en el cas del Baix Montseny, ha estat el medi natural. El gasoducte ha suposat una nova cicatriu sobre un territori més que castigat per infrastructures de pas. D’entrada, per l’abans assenyalat del traçat, més agressiu que si seguís paral·lel a l’autopista. Però també perquè la pròpia administració ha incomplert els requeriments ambientals que s’exigeixen a qualsevol ciutadà i, per exemple, no s’ha demanat ‘autorització de l’ACA en les actuacions fetes a la llera de la Tordera. Les obres han ocupat espais més enllà dels límits autoritzats, en molts casos la restauració dels espais no ha estat correcta i sovint s’han destruït camins històrics de pas, com a la zona de Can Sans de Sant Celoni, que no s’han restaurat. També s’ha treballat en períodes no autoritzats per motius de nidificació i reproducció d’espècies.

Tot plegat es pot veure agreujat ara amb l’anunci de la suspensió de l’obra ja que alguns ajuntaments consultats temem que es reprodueixi l’experiència del Tren d’Alta Velocitat (TAV): un cop acabades les obres els va costar Déu i ajuda fer tornar els operaris a arreglar que havien deixat empantanegat.

Sigui com sigui, ara el Baix Montseny, després de l’AP-7, el tren, el TAV, la canonada d’aifua de la dessaladora Blanes-Cardedeu i la carretera C-35, entre altres, comptarà amb un gasoducte d’ample europeu que porta a… Hostalric.
 “Una inversió inútil de 42 milions d’euros i una destrucció dels espais naturals del tot innecessària”, assenyalen des de l’Associació de Defensa de l’Entorn Natural (ADENC). Una entitat que denuncia “el total encobriment de les greus afectacions per part de les diferents administracions, que han sileciat els seus efectes des del primer moment”.

Anuncis
Etiquetes:
%d bloggers like this: