Sant Celoni celebra un Ple urgent per evitar destinar 2 milions a reduir el deute

L’Ajuntament de Sant Celoni va celebrar ahir, divendres, una sessió extraordinària i urgent del Ple municipal per avançar-se als possibles efectes de l’entrada en vigor del projecte de Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l’Estat. Així, l’Ajuntament ha proposat una modificació de crèdit que permeti traspassar els més de 2 milions d’euros de romanent de tresoreria de què disposa a una partida específica d’imprevistos que els permeti comptabilitzar dins el Pressupost i evitar que s’hagin d’utilitzar per reduir el deute.

Segons l’alcalde, Joan Castaño, la mesura s’ha adoptat davant l’alerta donada per les entitats municipalistes,  la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), assenyalant que el projecte de Llei del govern de l’Estat no és gaire clar en alguns aspectes i, en cas de no assignar el superàvit a una partida concreta l’Ajuntament es podria veure obligat a destinar el 100 per cent de l’import a reduir el deute municipal.

Tot i que la Llei no ho diu obertament, Castaño ha explicat que aquesta modificació de crèdit s’ha de fer abans del 3 de maig ja que, en cas contrari, l’Ajuntament es podria trobar que a mitjans d’abril el reglament que desplegarà la Llei es pronunciï en els termes que han avançat les entitats municipalistes i el consistori es trobés sense cap possibilitat d’accedir al romanent de més de 2 milions. De moment, ha remarcat l’alcalde, aquest import es destinarà a una partida oberta “per poder analitzar bé en què ens els gastarem”, ha assegurat.

La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis han tramès una nota informativa als ajuntaments respecte la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera que actualment es troba en tràmits al Senat i que estableix els principis rectors als quals s’haurà d’adequar la política pressupostària del sector públic, els límits de dèficit i deute, els supòsits excepcionals en què poden superar-se i els mecanismes de correcció de les desviacions, així com els mecanismes per fer efectiva la responsabilitat de cada administració pública en cas d’incompliment, entre d’altres aspectes. En aquest sentit, la FMC i l’ACM remarquen que la llei inclou dos preceptes importants. D’una banda, que els ingressos que s’obtinguin per sobre del previst i els romanents de tresoreria es destinaran íntegrament a reduir el nivell de deute públic.

Etiquetes: ,