Alumnes de l’IES d’Hostalric accepten reptes de ‘creativació’ d’empreses agroalimentàries

Estudiants de 4t d’ESO de l’IES Vescomtat de Cabrera d’Hostalric han estat proposats per formar part d’un projecte de foment de la ‘creativació’ en empreses agroalimentàries que organitza el Consell Comarcal de la Selva. La ‘creativació’ és un moviment que sorgeix de dos conceptes, creativitat i innovació, i que va idear Josep Lagares, president de Metalquimia. En aquest sentit, els 34 alumnes d’Hostalric que participen en aquest programa han de buscar solucions creatives i innovadores als reptes que els han plantejat les 10 empreses que s’han sumat al projecte.

El programa de foment de la ‘creativació’ pretén multiplicar el talent, la creativitat i la capacitat d’innovació dels joves a través de la seva experimentació pràctica. L’objectiu és impulsar la seva capacitat de plantejat noves solucions als reptes als que s’enfronten actualment les empreses.

Els estudiants de 4t d’ESO de l’IES Vescomtat de Cabrera es divideixen en sis grups en què cada un ha de trobar la resposta a una problemàtica plantejada per una empresa real del sector agroalimentari. Entre les empreses que participen hi ha Joprimsa, d’Hostalric, i altres com Trias Biscuit, Friselva, Frit Ravich o Cafès Cornellà.

El projecte es divideix en dues fases. Una primera dedicada a l’entrenament dels estudiants i de les empreses per desenvolupar les habilitats necessàries per ser creatiu i innovar. La segona fase consisteix en experimentar i cooperar. La resposta que donin els grups a cada qüestió presentada per les empreses es valorarà i després, es concretarà en el seu projecte de recerca, una matèria obligatòria a 4t d’ESO. Els diferents projectes es presentaran el 6 de juny a les empreses en el context d’una jornada de treball amb tots els alumnes participants.

Etiquetes: