Sant Celoni obrirà una oficina de la Cambra de Comerç al Sax Sala

L’Ajuntament de Sant Celoni ha arribat a un acord amb la Cambra de Comerç, Navegació i Indústria per obrir una delegació de les seves oficines a Sant Celoni. El conveni, ha assenyalat el govern municipal, se signarà el proper 3 de maig i té per objectiu apropar els serveis al teixit productiu a Sant Celoni. El conveni recull la cessió d’un espai del Sax Sala a la Cambra de Comerç per atendre a les empreses del Baix Montseny que s’hi vulguin adreçar. Al seu torn, la Cambra desplaçarà a un tècnic un cop a la setmana a Sant Celoni per oferir aquesta atenció i oferir assessorament i facilitats en la tramitació en qüestions com la internacionalització de les firmes o en tràmits de l’Oficina de Gestió Empresarial en carnets professionals i altres.

Etiquetes:
%d bloggers like this: